Rapporter til Finanstilsynet med noen tastetrykk, CRD-IV/CRR eller CRD-V/CRR2 på XBRL-format

Syntero er en ledende leverandør av produkter og tjenester rundt myndighetsrapportering rettet mot CRD-IV/CRD-V-rapportene Corep (Kapitaldekningskrav) og Store Engasjementer for Verdipapirforetak, Finansieringsforetak og Kapitalforvaltere.

Overvåk og simuler komplekse verdipapirposisjoner i realtid

Syntero leverer realtids RISK-systemer til de aller fleste private, norske aktører med sete på Oslo Børs.