Informasjonsmøte om XBRL rapportering

Finanstilsynet inviterer til informasjonsmøte om XBRL-rapportering hhv. 20, 21 og 22 juni. Vi oppfordrer både kunder og andre berørte om å delta.